Deklaracije na proizvodima – Većina upakovane hrane na tržištu sadrži nutritivne deklaracije i spisak sastojaka na pakovanju. Da li znate kako da čitate te deklaracije? Nutritivne deklaracije o upakovanim prehrambenim proizvodima su informacije koje proizvođač piše za potrošače.

Prehrambeni proizvođači su obavezni da pruže ove informacije o procesovanoj hrani u mnogim razvijenim zemljama kao što su Kanada i Sjedinjene Američke države. Razlog za ovakvu politiku leži u nameri da se potrošači informišu o nutritivnoj vrednosti proizvoda i naprave zdravije izbore kad je u pitanju hrana.

Nutritivna deklaracija može da se podeli na tri glavna odeljka odvojena zadebljanim linijama. Informacije u glavnom ili u prva dva odeljka mogu da variraju od proizvoda do proizvoda; to su informacije koje su specifične za dati prehrambeni proizvod, kao što su informacije o nutritivnoj vrednosti, veličini porcije i kalorijama.

Treći odeljak sadrži napomenu o dnevnim vrednostima za ishranu koja sadrži 2.000 i 2.500 kalorija dnevno. Ova napomena pruža informacije o preporučenom unosu važnih hranljivih materija kao što su masti, natrijum i vlakna. Nalazi se samo na proizvodima u većim pakovanjima i ne menja se od proizvoda do proizvoda.

Deklaracije na proizvodima

Porcija

Ono od čega treba početi pri čitanju nutritivne deklaracije jeste veličina porcije i broj porcija u pakovanju. Te informacije se nalaze odmah ispod naslova ,,Nutritivni podaci“.

Porcija je količina hrane koju osoba treba da unese u bilo kom trenutku po preporukama u edukativnim materijalima za potrošače ili Nutritivnim podacima. Veličina porcije je standardizovana kod slične hrane da bi bila lakša za poređenje.

Ona se izražava u opšte poznatim jedinicama kao što su komadi i šolje. Ponekad se izražava u metričkoj količini, kao što je broj grama i mililitara koji čine porciju.

deklaracije na proizvodima

Kalorije

Ovo nam govori koliko energije sadrži hrana po porciji, kao i koliko energije potiče od masti. Izražava se se u kilodžulima (kJ) ili kilokalorijama (kcal). Možete da izračunateukupnu energiju i energiju iz masti koje unosite tako što ćete broj kalorija pomnožiti sa brojem porcija koje konzumirate.

Spisak sastojaka

Sastojci su nabrojani po redu, počevši od onog kog ima u najvećoj količini u proizvodu. Drugim rečima, sastojak prisutan u najvećoj količini se nalazi na prvom mestu na spisku.

Osobe sa alergijom na hranu trebalo bi da provere spisak sastojaka na pakovanju prehrambenog proizvoda da bi proverile da li sadrži sastojke na koje su alergične.

Primeri sastojaka koji dovode do alergijskih reakcija su jaja, soja, ananas, gluten, školjkeitd. Takođe je važno proveriti spisak sastojaka da biste videli da li ispunjava vaše društvene, kulturološke ili religiozne zahteve. Primeri su svinjetina, puževi, govedina itd.

Dnevna vrednost

Dnevna vrednost je standardni vodič za osobe koje unose 2.000 kalorija svakog dana. Vaša dnevna vrednost može biti veća ili manja od 2.000 kalorija.

Dnevna vrednost u procentima (% DV) služi da se utvrdi da li porcija hrane sadrži mnogo ili malo određenog hranljivog sastojka za osobu čiji dnevne energetske potrebe iznose 2.000 kalorija.

Birajte hranu sa najmanjim %DV (5% ili manje) za trans masti, zasićene masti, holesterol, natrijum i šećer. Prevelika količina ovih sastojaka može da poveća rizik od mnogih hroničnih bolesti kao što su visok krvni pritisak i srčane bolesti.

deklaracije na proizvodima

Nutritivne etikete

Nutritivne etikete predstavljaju brz način da se istaknu određene hranljive materije ili sastojci koji interesuju potrošača. Obično se nalaze na prednjoj strani pakovanja hrane. Napravljene su da privuku i omoguće potrošačima da brzo donesu odluke o proizvodima bez obaveznog čitanja deklaracije.

Sistem deklarisanja na prednjoj strani pakovanja (FOP) koristi šemu boja na semaforu da bi upozorio potrošače o količini hranljivih materija (koje treba konzumirati umereno) u prehrambenim proizvodima.

Te hranljive materije su ukupne masti, zasićene masti, holesterol, šećeri i so. Proizvod koji sadrži visok nivo ovih hranljivih materija se označava crvenom bojom, žuta označava umeren nivo a zelena nizak. Međutim, potrošačima se savetuje da koriste procente da bi videli da li je oznaka na etiketi tačna ili ne.

Preporučuje se hrana sa visokim procentom DV vlakana, vitamina, kalcijuma i gvožđa.Kupujte upakovane proizvode sa nutritivnim deklaracijama na jezicima koje možete da čitate i razumete.