Intuicija – Šta je zapravo intuicija? Šta kaže o tome psihologija, filozofija i ezoterija? Kako nam ona pomaže i kako je možemo razviti?

Intuicija je pojava uma, sticanje znanja bez jasne interferencije ili shvatanja procesa. Sama reč intuicija je latinskog porekla i doslovno znači gledati na, motriti na, paziti na. Reč intuicija je počela da se upotrebljava kako bi se razlikovalo ono saznanje koje je rezultat opažanja kao takvog, bez učešća promišljanja, od onog saznanja koje je nastalo promišljanjem.

Intuicija

Važno je znati da je glavna podela intuicije na onu koja je tačna i onu koja je pogrešna. To naglašavamo zato što postoje ljudi koji smatraju da je intuitivno saznanje najviši, najsavršeniji oblik saznanja. Zbog toga se oslanjaju na svoju intuiciju u svim situacijama. A kada su u konfliktu da izaberu između intuitivnog zaključka i zaključka svesne analize, odlučuju se za intuiciju. Međutim, iskustvo, ali i istraživanja pokazuju da i nesvesni procesi mogu biti pogrešni. Dobar primer za to je prvi utisak, intuitivno „saznanje“ o osobi koju prvi put vidimo. Većina ljudi ima iskustvo da se nekada kasnije pokaže da je prvi utisak o datoj osobi bio ispravan, a nekada da je bio sasvim pogrešan.

Opažanje kroz nesvesno

Kako je intuicija neka vrsta „opažanja kroz nesvesno“, veoma je važno kakvi su sadržaji u tom nesvesnom. Što osoba ima više raznovrsnog iskustva u nekoj oblasti života, to će njena intuicija u toj oblasti biti tačnija. Na primer: što neka osoba ima više iskustva sa ljudima, to će njeni „prvi utisci“ o drugima biti tačniji; što je lekar iskusniji to će njegova pretpostavka o najverovatnijoj dijagnozi biti tačnija. Suprotno od toga, deca često zaključuju po tipu intuicije i ti njihovi zaključci se veoma često pogrešni. Iako zaljubljena mlada osoba veruje svojoj intuiciji da je određeni partner pravi, ipak se kasnije razočara u njega.

Kao što nije dobro isključivo se oslanjati na intuiciju, nije dobro ni potpuno otpisivati vlastite intuitivne zaključke. Danas se smatra da je najbolje kada naše svesno i nesvesno sarađuju. Naše intuitivne zaključke treba uzimati u obzir kao važne signale, ali ne kao istinu, već kao pretpostavke koje treba proveriti.

Šta kaže psihologija?

Karl Jung, švajcarski psiholog, smatra da je intuicija apstraktna iracionalna psihička funkcija, percepcija preko nesvesnog i predstavlja instinktivno shvatanje. Savremeni radovi takođe smatraju da intuicija uključuje mogućnost da se sazna ispavno rešenje za probleme i odluke. Psiholog Geri Klajn došao je do zaključka da u situacijama pod pritiskom vremena i promene parametara odlučivanja, ljudi koriste svoja prethodna iskustva i intuitivno izaberu optimalno rešenje. Neuropsihlog Rodžer Volkot Speri je potvrdio da je intuicija aktivnost desne hemisfere, dok činjenična i matematička analiza da je levo-moždana.

Šta kaže filozofija?

Platon definiše intuiciju kao osnovnu sposobnost ljudskog razuma da shvati pravu prirodu stvarnosti. Platonova teorija, koja je poznata kao i amannezis, opisuje intuiciju kao pre postojeće znanje koja boravi u večnosti duše. Dekartova teorija, poznata kao racionalna intuicija, objašnjava intuiciju kao otkrivanje već postojećeg znanja kroz racionalno razmišljanje o tome. Imanuel Kant smatra intuiciju kao osnovnu senzornu informaciju obezbeđenu kognitivnom sposobnošću senzibiliteta.

Kako istrenirati mozak za veću snagu volje?

Šta kaže ezoterija?

Ošo: ,,Svi imamo prirodnu sposobnost za intuiciju što nam pomaže da nađemo naš unutrašnji vodič i na ovaj način je to temelj za lični razvoj i ispunjenje. Kako je instinkt spontan rad tela, tako je intuicija spontan rad duše. Između instinkta i intuicije je intelekt, logični um gradi most.”

Dragana Bašanek, life coach: ,,Intuicija je unutrašnji kompas koji uvek zna šta je naljboje za nas. Taj osećaj nepogrešivo vodi ka sreći i ispunjenosti. Intuitivni osećaj odlikuju tri kvaliteta: smirenost, jasnost i radost.“

Intuicija – Tehnike za razvoj

Kada su ljudi radoznali i istražuju, onda im instikt, odnosno intuicija pomaže kada treba da naprave neke izbore i odluče kako će nastaviti. Albert Ajnštajn je rekao: „Intuitivni um je sveti dar, a racionalni um je verni sluga. Mi smo stvorili društvo koje poštuje slugu i zaboravila poklon.“

Pametni ljudi slušaju svoj osećaj. I najpametniji ljudi među nama – oni koji prave velike intelektualne skokove napred – ne mogu bez korištenja snage intuicije.

  1. Cenite i razmišljajte o porukama koje Vam intuicija daje.

Nažalost većina nas je naučilo još u detinjstvu da ne uzimamo u obzir svoja tiha osećanja, umesto njih često se oslanjamo na zadatke koji od nas očekuju porodica i prijatelji.

 

  1. Postavite sebi pitanje i poslušajte prvi odgovor koji Vam se javi u glavi.

Većinu svog života ispunjavamo rutinskim ponašanjem i navikama koje ne ispitujemo. Iskoristite priliku i pitajte sebe zašto su neke stvari važne za Vas i da li ste izabrali rešenje koje odgovara Vašim unutrašnjim potrebama.

 

  1. Meditirajte i vežbajte razne tehnike za relaksaciju.

Pauza i odmor su potrebni ne samo za telo, nego i za dušu. Stvorite vreme da se Vaš um oslobodi od ponavljajućih misli i budite sami u tišini, bez bilo kakve potrebe da impulsivno reagujete ili da se predate brigama.

 

  1. Pripazite na osećanja koje se javljaju zajedno sa mislima.

Ponekad nije lako otkriti šta duboko osećamo i tada možemo biti nesigurni i neodlučni. Može Vam pomoći ako potražite osećanja koje prate neke ideje i misli. Ako ispitujete realnost tih osećanja postaćete mnogo svesniji.

 

  1. Obratite pažnju na znake.

Kad stojimo ispred važne odluke onda često pronalazimo znake o optimalnoj odluci u raznim svakodnevnim situacijama, često dok čitamo, slušamo vesti ili razgovaramo sa poznanicima, itd. U tom slučaju razmišljajte o ovim novim aspektima i sa proverom emocija usmerite se za dalji korak.

 

  1. Vežbajte desnu stranu mozga.

Kreativnost i intuicija su bliski. Ljudi često misle da nisu kreativni, ali to nije tačno. Umesto svakodnevne rutine ponekad isprobajte nešto novo ili radite nešto na drugi način. Kad god pronađemo novu opciju, to je znak inovativnosti. Slušanje muzike, ples, vežbanje joge takođe može poboljšati intuitivno razmišljanje.