Pedijatar

Formula za srećnu porodicu

Formula za srećnu porodicu

Formula za srećnu porodicu - Istraživači su pronašli jednu stvar koja drži porodicu zajedno te ih samim tim čini povezanijima i srećnijima u svojoj maloj zajednici. Postoje dani kad se porodica jedva okupi u...
Šta sve nasleđujemo

Šta sve nasleđujemo od roditelja?

Šta sve nasleđujemo od roditelja - Geni ne određuju našu ličnost u potpunosti, već dobar deo zavisi od nas samih. Oni su tu da daju predispoziciju da se neka osobina razvije, a našim (ne)delovanjem se događa il...