Kompanija RiskBased Security objavila je rezultate svog istraživanja koje se bavi ranjivostima otkrivenim i prijavljenim tokom prošle godine.

Iz objavljenih podataka vidljivo je da je ubedljivo najviše ranjivosti otkriveno u Microsoft-ovom internet browseru Internet Explorer, ukupno njih 1261.

Na drugom mestu nalazi se Microsoft-ov najnoviji operativni sistem Windows 10 sa otkrivenih 705 ranjivosti, dok se na trećem mestu nalazi Windows Server 2012 sa 660 otkrivenih ranjivosti.

Na četvrtom mestu nalazi se Windows 7 sa 647 otkrivenih ranjivosti, a poslednje peto mesto zauzima Windows Vista sa otkrivenom 621 ranjivošću.

Veći broj otkrivenih ranjivosti Windows 10 sistema prijavio je sam Microsoft, a one su ispravljene već i pre same javne prijave što ne znači nužno da je sam sistem nebezbedan, kako bi se moglo zaključiti iz njegove pozicije u objavljenom istraživanju.

Related Posts