Fobije

Fobije – Kako ih pobediti?

Fobije su neosnovan ili iracionalan strah od objekata, ideja ili situacija. Kaže se da je to iracionalan strah iz razloga što osoba sa fobičnim straho...