Fesikh

Fesikh – Kobni specijalitet

Fesikh - kobni specijalitet kojeg se Egipćani ne mogu odreći, iako ih može stajati glave! Fesikh je fermentirani cipal koji se prvo suši na suncu, a o...