Ljudi znaju biti snalažljivi, naročito kada se radi o “popravljanju” stvari. Evo primera čoveka u Rusiji.

Kada je kamion udario u automobil u Republici Altai u blizini Kazahstana, on nije odvezao svoje vozilo u servis na zamenu oštećenih vrata. Odlučio se da sam reši problem. Kako? Uzeo je permanentni marker i pokrio oštećenu površinu sa detaljnom mapom regiona.

Vozač kamiona je platio štetu koju je izazvao (nema obaveznog osiguranja u Rusiji), a dizajn je samo privremenog karaktera dok vlasnik ne bude zaista popravio vrata. Mislimo da bi ipak trebalo da ostavi vrata u trenutnom stanju i da umesto na popravku, novac iskoristi za kupovinu više markera tako da može pokriti ostatak automobila sa mapama.

Sudar kao inspiracija

Related Posts