Prema definiciji poznatog britanskog grafičkog dizajnera Filipa Henriona: Vizuelni identitet kompanije je zbir svih sredstava koja na likovno-grafički način i drugim vizuelnim sredstvima stvaraju jasnu predstavu o jednoj ustanovi i njenoj delatnosti.

Bez obzira na to kakve usluge obavlja i čime se bavi, svaka kompanija ima i propagandnu delatnost. Kompanija bi trebalo da ostavi celovit utisak na pojedince, poslovne partnere i društvo u celini, pa je vizuelni identitet značajan činilac za sticanje ugleda kompanije i postizanje efikasnih rezultata. Ovo se najbolje može postići ukoliko je celokupni dizajn vizuelne identifikacije usklađen sa marketing-konceptom preduzeća.

Osnovni i nezaobilazni elementi vizuelnog identiteta, koji na grafičko-vizuelan i likovan način bliže određuju kompaniju i formiraju njen lik u kojoj deluje, su:

  • naziv kompanije– do sada smo u nekoliko navrata naznačili važnost naziva; ima veliki značaj posebno u delatnostima grafičkog dizajna i zato mora biti jasan, lako pamtljiv, likovno-grafički čitko kreiran, dovoljno informativan i što je moguće više prilagođen kompaniji kojoj služi, odnosno asocira na istu
  • zaštitni znak – logotip
  • boja firme– određuje se tako da odgovara svim kriterijumima i zahtevima koji se zasnivaju na pozitivnim istraživanjima o asocijativnim vrednostima boja. Samim tim, boje se moraju prilagoditi vrsti i karakteru delatnosti kompanije, moraju se harmonično uklapati uz sve ostale elemente vizuelnog i grafičkog identiteta kompanije
  • kućno pismo – lettering– predstavlja karakterističan tip slovnih znakova (tipografija), koji se u okviru kreiranja identiteta biraju iz postojećih tipografskih modela. Pored karakterističnosti, trebalo bi odabrati i takav tipografski repertoar koje se lako i efikasno može naći u različitim reproduktivnim sistemima poslovnog i propagandnog karaktera.

Pored ova četiri neophodna i obavezna elementa za kreiranje vizuelnog identiteta određene kompanije, postoje i:

  • primarna sredstva komunikacije– izgled karakterističnih listova papira za poslovno pismo i koverat, dizajn pozivnice, čestitke i podsetnice, pečat kompanije, poslovna dokumentacija, fakture, računi, narudžbenice, putni nalozi, ugovori itd.
  • medijska sredstva komunikacije– standardna idejna rešenja za oglas, plakat, prospekt, letak, nalepnicu, rokovnik, kalendar, grafički dizajn na sredstvima voznog parka, izrada elemenata vizuelne komunikacije u sredstvima javnog informisanja i propagande
  • gotovi proizvodi – olovke, penkala, kape, majice, upaljači, značke, bedževi
  • dizajn ambalaže proizvoda– identitet grupe proizvoda, transportne ambalaže, etikete, nalepnice
  • dizajn radnih odela i uniformi zaposlenog osoblja
  • dizajn enterijera i nameštaja poslovnih prostorija i štandova na sajmovima

Svi ovi elementi kreiraju tzv. Vizuelni identite jedne kompanije, koja se na svojstven i prepoznatljiv način predstavlja kroz sredstva komunikacije, promocijom i distribucijom materijala.

Vizuelni identitet nastaje planiranim, koordinatnim i profesionalnim delovanjem u obliku navedenih elemenata vizuelne prezentacije kompanije, koji su usklađeni sa čitavom koncepcijom marketinga. U tom smislu, vizuelni identitet predstavlja knjigu standarda za njeno delovanje.

Related Posts