U prelepoj prirodi Južne Afrike, britanski „Steyn Studio“ kreirao je impresivnu versku građevinu „Bosjes Chapel“, koja svojim skulpuralnim oblikom odslikava pejzaže koji je okružuju.

Distinktivan betonski krov uzdiže se i spušta poput planinskih venaca u njenoj pozadini, dok velike staklene površine ispunjavaju njegove „valove“. Ove površine simbolično su spojene masivnim krstovima od drveta.

Spektakularna kapela u Južnoj Africi

Kako bi se postigla vizuelna lakoća krova, sama baza kapele je morala biti jednostavnog oblika i izgađena od stakla. Izdignuta na platou, kapela se jednom svojom stranom graniči sa reflekrivnom površinom vode koja naglašava njen izuzetan oblik i lakoću.

Spektakularna kapela u Južnoj Africi

Jednostavnim pravougaonim planom predviđena je jedna prostrana prostorija. Uglačan pod reflektuje svetlost i čini da kapela bude još otvorenija i svetlija. Namera dizajnera je da otvorenim prostorom i velikim prozorima omoguće spektakularan pogled i povezanost sa prirodom, i ukažu na svu lepotu božije kreacije.

Spektakularna kapela u Južnoj Africi

Tek zasađeni vinograd i voćnjak činiće raskošnu zelenu oazu iz čijeg će se centra isticati blistavo beli krov „Bosjes“ kapele.

Related Posts