I dok je u svetu nepisano pravilo da deca mlađa od 13 godina ne bi trebalo da koriste internet i društvene mreže bez prisustva odrasle osobe, statistike pokazuju da više od 90 odsto dece mlađeg školskog uzrasta gotovo svakodnevno i bez roditeljske kontrole koristi socijalne mreže, a pri tom ne vodeći računa o opasnostima koje ih tamo vrebaju.

Danas, mnoga deca jedva da prave razliku između stvarnog života i online života. Ona retko koriste sajtove namenjene deci, ali vrlo često koriste socijalne mreže dizajnirane za odrasle kao što su Facebook, Instagram i druge.

Korišćenje računara među decom usled tehnološkog razvoja je neminovno, ali da računar sve više postaje jedino sredstvo zabave i da uvodi decu u neki svet koji nije realan ne bi smelo da se dopusti jer svrha računara ne sme da bude samo u korišćenju društvenih mreža i igrica, već učenje i nova saznanja.

Nekad je bilo, daš detetu daljinski da bude mirno, a sad ga postave ispred računara kako bi se umirilo neko vreme, ne znajući da ga tu u sobi ispred računara i ispred roditelja vreba isto tako velika opasnost kao i na ulici.

Veliki broj dece uzrasta od 8 godina pa na dalje, sve više koriste računar i internet isključivo za društvene mreže i igrice. Pri tom ne vodeći računa o opasnostima koje ih tamo vrebaju.

Neke od opasnosti:

Online zavođenje – lažno predstavljanje na internetu

Sajber buling – Vršnjačko nasilje putem interneta

Trafiking – iskorišćavanje dece u pornografiji i prostituciji na Internetu

Većina nas koji smo odrastali bez Interneta i računara, odrasli smo uz rečenicu: „Ne smeš da razgovaraš sa nepoznatim osobama!“ I danas roditelji često koriste tu vaspitnu rečenicu ali dali je ona dovoljna danas za razumevanje deteta o opasnostima s kojima se može susresti na Internetu?

Na to pitanje odgovorio je tim koji je u saradnji sa roditeljima proverio reakcije deteta na kontakt sa nepoznatim osobama putem Interneta.  Takođe bitno je naglasiti da se u većini slučajeva više obraća pažnja na žensku decu, dok je danas podjednaka opasnost za oba pola.

Pogledajte video i razmislite šta činite i šta još možete učiniti da biste zaštitili svoju decu.

Related Posts