Sistem adresa je, manje više, svuda na svetu isti. Adresa sadrži ime ulice i svaka zgrada ima svoj broj. Tako možemo veoma lako naći određeni objekat. Međutim, u Japanu se situacija razlikuje. Tamo ulice uopšte nemaju imena.

Photo Copywrite: Shutterstock

Samo par nekih velikih ulica imaju imena, ali to niko ne koristi.  Pre nego što pomislite da je nemoguće snaći se u sistemu bez ulica, objasnićemo vam pobliže kako to funkcioniše.

Svaki grad je podeljen u blokove. Blokovi su okruženi ulicama koje nemaju imena, te je stoga kada tražimo određeni objekat potrebno da znamo u kom se bloku nalazi. Blokovi nisu uvek poređani po specijalnom redu, te nam je za pronalazak određenog bloka nekad potreban GPS uređaj, mapa ili mobilni telefon. U Japanu postoje mape na skoro svakoj raskrnici, te turistima nije problem da se snađu.

Kada dođete do željenog bloka, onda je potrebno da pronađete objekat koji tražite i koji takođe ima svoj broj. Brojevi ne idu po  rasporedu, već se zgradama daju onako kako se koja napravi. Tako da može da se desi da brojevi idu redom 1,3,15,2 i tako dalje. Stoga se često, kada se u Japanu nekome daje adresa, uvek ubaci i objašnjenje. Na primer, zubarska radnja se nalazi preko puta pijace, a sa leve strane je soliter itd…

Nama možda ovakav sistem deluje komplikovano, ali on sasvim normalno funkcioniše u Japanu i u još par susednih zemalja, koje su od Japana preuzele sistem adresiranja.

Photo: Google

Related Posts