Nepravilno održavanje računara ili totalno zanemarivanje činjenice da i vašem računaru treba osveženje može dovesti do kvara.  Nije potrebno biti računarski genije kako bi se pravilno održavale hardverske i softverske komponente. Mi ćemo vam dati par saveta uz pomoć kojih će vaš računar bolje raditi i imati duži radni vek.

Strujni napon vašeg računara veoma je važan za pravilan rad, a nedostaci struje mogu biti fatalni. Ako ste u mogućnosti, obezbedite strujni napon vašeg računara tako što ćete ga priključiti preko bezbednosnih produžnih kablova koji pružaju zaštitu od strujnog udara.

Toplota može biti veliki neprijatelj vašeg računara. Kao što verovatno znate, vaš računar se vremenom zagreva, a u zavisnosti od funkcije koju obavlja, temperatura računara raste. Ako ste očistili vaš računar od prašine, pomogli ste mu da se bolje hladi. Sledeći korak je da kućište računara stavite na lepo mesto gde vazduh može normalno da cirkuliše. Kućište ne bi trebalo da bude primaknuto skroz ka zidu i ventilacioni otvori uvek moraju da budu otvoreni. Dodatni kuleri su takođe opcija koja vam može pomoći kod pregrevanja računara.

Ako imate računar, a nikada ga niste čistili od prašine, onda možete imati veliki problem. Prašina može praviti velike probleme u radu računara i ozbiljno uticati na njegove performanse i hladjenje. Vremenom se čestice prašine talože u kućištu kompjutera i stvaraju velike taloge koji mogu „zatrpati“ komponente vašeg računara. Trudite se da na svakih par meseci otvorite kućište računara koje se skida veoma lako ( skidanjem par šrafova) i očistite prašinu. Svaka 2-3 meseca (ili češće) potrebno je očistiti kompopnente od prašine i drugih nečistoća. Ovo posebno podrazumeva čišćenje prašine u kućištu, ventilatora i hladnjaka. Za čišćenje se koristi četka sa mekim dlakama, sprej sa kompresovanim vazduhom i krpa. Ventilatori u kućištu su često uzročnici pregrevanja, a na kraju i trajnog oštećenja komponente. Potrebno je povremeno proveravati da li ventilatori rade normalno. Ukoliko primetite da se ventilator sporo okreće, ako je bučan, ili se ne okreće uopšte, obavezno je njegovo čišćenje i, ukoliko čišćenje ne pomogne, njegova zamena.

Za čišćenje ne koristiti tečna sredstva za pranje, vodu, alkohol… Usisavanje prašine guranjem cevi usisivača u kućište može izazvati oštećenje komponente. Čišćenje kućišta kompresorom sa jakim protokom vazduha može izazvati oštećenje komponente. Dodirivanjem komponenata golom rukom, usled pražnjenja statičkog elektriciteta može doći do trajnog oštećenja komponente.

Ažuriranje softvera je veoma važno, pa je od velike korsiti da operativni sistem i softver budu uvek ažurirani.  Operativni sistemi koji su povezani na internet ažuriranje rade sami, ali ako se to ažuriranje ne dešava, vi podsetite vaš računar i uradite to sami.

Novi update programi za vaše drajvere izlaze veoma često, pa je vrlo važno da budete u toku i da vaši drajveru budu „apdejtovani“. Njačešći problemi sa drajverima javljaju se kod grafičkih kartica. Grafičke kartice moraju da imaju najnovije drajvere kako bi pravilno radile.

Naravno, antivirusi su neizbežni ako želite da vaš računar radi besprekorno. Antivirusa postoji mnogo, ali je najbolje uzeti lincencirani antivirus koji vam pruža razne pogodnosti ( provera sistema, brisanje i lociranje virusa, blokiranje zaraženih stranica itd.). Izbegavajte posećivanje nepoznatih i rizičnih sajtova, kao i otvaranje reklama, nepoznatih mejlova i slično.

Related Posts